Voor alle helderheid, onze voorwaarden.

Onze diensten zijn divers, als verhuisbedrijf zijn er andere omstandigheden waar rekening mee gehouden dient te worden, dan wanneer een pakket van a naar b vervoerd dient te worden. Budgettransportdienst heeft transparantie hoog staan, daarvoor voor alle helderheid onze voorwaarden.

Voor onze dienst verhuizen gelden onze algemene voorwaarden. Het accepteren van de vrijblijvende offerte dan wel opdracht geven tot het gebruik maken van onze verhuisdiensten houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. zie onderaan deze pagina voor download.

Voor direct transport en koerierszendingen binnen Nederland gelden de AVC voorwaarden. De Algemene Vervoerscondities zijn de algemene voorwaarden die gebruikt worden voor goederenvervoer over de weg binnen Nederland. Voor goederenvervoer buiten Nederland is deze overeenkomst niet van toepassing. Hiervoor gelden de CMR voorwaarden.

In de AVC staan onder meer de omvang van de verplichtingen van de vervoerder en verlader en de voorwaarden voor het betalen van het transport. Verder staan bijzondere risico’s beschreven en wanneer een vervoerder aansprakelijk kan worden gesteld voor schade bij een vervoer en wanneer niet.

Budgetransportdienst hanteert de AVC condities aangevuld met de eigen Algemene Voorwaarden voor het organiseren van transport en bezorgingen binnen Nederland, n.l een eigen risico van €250,- per gebeurtenis en is diefstal en vermissing uitgesloten.

Voor direct transport en koerierszendingen buiten Nederland en binnen Europa gelden de CMR voorwaarden. De CMR voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die gebruikt worden voor goederenvervoer over de weg binnen Europa. Voor deze dienst geldt een eigen risico van €500,- per gebeurtenis en is diefstal en vermissing uitgesloten.

De Algemene Vervoercondities (AVC) kunnen ook van toepassing zijn op grensoverschrijdend vervoer. Zij zijn dan een aanvulling op de bepalingen uit de CMR.

Budgetransportdienst hanteert de CMR condities aangevuld met de eigen Algemene Voorwaarden voor het organiseren van transport en bezorgingen buiten Nederland en binnen Europa, n.l een eigen risico van €500,- per gebeurtenis en is diefstal en vermissing uitgesloten

De AVC en de CMR moeten officieel van toepassing worden verklaard op de vervoersovereenkomst tussen klant en vervoerder.

Aanvullend: eigen risico van €250,- per gebeurtenis en is diefstal en/of vermissing uitgesloten

Aanvullend: eigen risico van €500,- per gebeurtenis en is diefstal en /of vermissing uitgesloten